API سرویس گوگل مپ برای دامنه ir مسدود شد

API سرویس گوگل مپ

شرکت گوگل با شروع تحریم های آمریکا ارتباط سایت‌های ایرانی با دامین ir که از API سرویس گوگل مپس استفاده می‌کردند را قطع کرده و کاربران با خطا مواجه می‌شوند

با اعمال تحریم های جدید آمریکا گوگل API سرویس مپ خود را برای سایت های ir مسدود کرد ، طبق بررسی های انجام شده این مسدود سازی فقط برای سایت هایی اعمال شده است که از دامنه ir استفاده می کنند .

API سرویس گوگل مپ برای دامنه ir مسدود شد

گوگل هیچ توضیحی درباره این مسدود سازی به صورت رسمی اعلام نکرده است .

0
اشتراک‌گذاری
Farid Mohammadi

ارسال پاسخ